Bestuur en toezicht

Bestuur

dr. Lisette Pondman

Raad van Toezicht

dr. Bo van Grinsven (voorzitter)
drs. Marcel Mooij
drs. Erik van de Poel

Stichting CAV verleent financiële zorg zonder winstoogmerk. Al sinds 1968 helpen wij mensen in heel Nederland die door ziekte, ouderdom of andere omstandigheden hun financiële zaken of hun zorg niet meer zelf kunnen of willen regelen.

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting CAV zijn werkzaam in de zorg, bij ministeries, gemeenten, rechtbanken of andere relevante maatschappelijke organisaties die voor het werk van Stichting CAV van belang zijn.

Functies en nevenfuncties bestuur en toezicht

Als je hieronder op de namen van onze bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht klikt zie je of zij (on)bezoldigde nevenfuncties bekleden en welke dat zijn.

Bezoldigde nevenfuncties:

  • Voorzitter Raad van Commissarissen g-kracht, psychomedisch centrum
  • Lid RvT i.o. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  • Mentor CrossOver, bewegen in leiderschap

Onbezoldigde nevenfunctie:

  • Bestuurslid NVVK

Behavioral Insights Company is een gedragsbureau dat organisaties helpt menselijk gedrag te begrijpen en te veranderen.