Bestuur en toezicht

Bestuur

dr. Lisette Pondman

Raad van Toezicht

mr. drs. André Weimar (voorzitter)
mr. Joost Meijs
dr. Bo van Grinsven
drs. Gerard van Assem

Stichting CAV verleent financiële zorg zonder winstoogmerk. Al sinds 1968 helpen wij mensen in heel Nederland die door ziekte, ouderdom of andere omstandigheden hun financiële zaken of hun zorg niet meer zelf kunnen of willen regelen.

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting CAV zijn werkzaam in de zorg, bij ministeries, gemeenten, rechtbanken of andere relevante maatschappelijke organisaties die voor het werk van Stichting CAV van belang zijn.

Functies en nevenfuncties bestuur en toezicht

Als je hieronder op de namen van onze bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht klikt zie je of zij (on)bezoldigde nevenfuncties bekleden en welke dat zijn.

Bezoldigde nevenfuncties:

  • Voorzitter Raad van Commissarissen g-kracht, psychomedisch centrum
  • Lid RvT i.o. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  • Mentor CrossOver, bewegen in leiderschap

Onbezoldigde nevenfunctie:

  • Bestuurslid NVVK

Inkoop- Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Coloriet is een ouderenzorg-organisatie in Oost Flevoland.

Behavioral Insights Company is een gedragsbureau dat organisaties helpt menselijk gedrag te begrijpen en te veranderen.

Bezoldigde nevenfuncties:

  • Lid van de Raad van Toezicht Stichting CAV
  • Lid van de Raad van Commissarissen De Woonschakel Westfriesland (tot 1 juli 2024)
  • Lid van de Raad van Commissarissen Mooiland
  • Lid van de Raad van Toezicht Hogeschool der Kunsten Den Haag (tot 1 januari 2024)