Levenstestament

Afhankelijk zijn van anderen, bijvoorbeeld omdat je lichamelijk of geestelijk achteruit gaat, maakt je kwetsbaar. Je kunt een gemakkelijk doelwit zijn voor financieel misbruik of uitbuiting. Een levenstestament verkleint dit risico.

Meld je aan

Wat is een levenstestament?

Een testament maak je om vast te leggen wat er moet gebeuren met jouw vermogen na jouw overlijden. In een levenstestament leg je juist zaken vast die van belang zijn tíjdens jouw leven.

Je legt nu de zaken vast voor het moment waarop je zelf niet meer kunt handelen of beslissen. Bijvoorbeeld als je ziek of dement wordt. In het levenstestament staat hoe je vanaf dat moment je financiën, je zorg en andere persoonlijke zaken geregeld wilt hebben.
Wij zorgen ervoor dat alles wat je in het levenstestament hebt vastgelegd wordt uitgevoerd. Of je ons nu binnenkort al nodig hebt, of pas over een heel lange tijd; je weet zeker dat het goed komt.

Op de website Notaris.nl vind je meer informatie over een levenstestament.

“Het voordeel voor mij, als notaris, om samen te werken met Stichting CAV, is dat we op deze manier gebruik kunnen maken van hun kennis op het gebied van financieel beheer en persoonlijke begeleiding van de cliënt.“
~ notaris in Rotterdam

“Op het moment dat je een levenstestament laat vastleggen bij een notaris, dan wil je ook dat al je wensen en keuzes betrouwbaar worden uitgevoerd. Ik ben dan ook blij met deze professionele organisatie, die kennis van zaken heeft en ook zorgt voor continuïteit.”
~ notaris in Den Haag

Als we een levenstestament regelen horen we vaak: ‘Ik wil niemand tot last zijn.’ En ook: ‘Ik wil graag gegarandeerd zien dat mijn zaken goed geregeld worden als ik het onverhoopt zelf niet meer kan.’ Dat is iets wat we zéker bereiken met de samenwerking tussen ons als notariaat en Stichting CAV als uitvoerder.
~ notaris in Rotterdam

Levenstestament in 5 stappen

Je bent door je notaris geattendeerd op onze dienstverlening of je hebt jezelf hiervoor bij ons aangemeld. In elk geval beginnen we met een persoonlijk gesprek. Wij leggen je uit wat onze werkwijze is, wat onze dienstverlening inhoudt en we bespreken jouw wensen.

Je laat een notaris het levenstestament vastleggen en daarin opnemen dat Stichting CAV uitvoering geeft aan je wensen en keuzes. Ken je geen notaris? Wij werken samen met een aantal notarissen en kunnen je helpen een goede keuze te maken.

 

Wij zorgen ervoor dat al jouw wensen en keuzes duidelijk, correct en veilig geregistreerd staan. Je hebt zelf altijd toegang tot alle documenten die je bij ons aanlevert.

Zolang je goed in staat bent om je persoonlijke zaken zelf te regelen, nemen we jaarlijks contact op om te bespreken of de eerder vastgelegde wensen en keuzes nog passend voor je zijn.

Wanneer je niet langer zelf je financiële en/of medische zaken kunt regelen, dan nemen wij het van je over. We regelen de financiën en de zorg zoals in het levenstestament is beschreven.

Wat kost het?

Voor het aanmeldgesprek en het opstarten betaal je eenmalig een vast bedrag.
Tot aan de uitvoering van het levenstestament hebben we jaarlijks contact.
Hiervoor spreken we ook een bedrag af.

Vanaf het moment dat we uitvoering gaan geven aan het levenstestament betaal je maandelijks een bedrag voor onze werkzaamheden.
Onze tarieven worden jaarlijks vastgesteld en vind je terug op deze website.

Wil je meer weten over wat wij kunnen doen voor jouw levenstestament? Heb je vragen over onze tarieven? Of heb je nog vragen die op deze pagina niet beantwoord worden? Neem dan contact met ons op.

Waarom Stichting CAV?

  • Onze bewindvoerders en mentoren zijn professioneel, onafhankelijk en onpartijdig.
  • Wij werken zonder winstoogmerk.
  • De zorg voor en het welzijn van onze cliënten staan bij ons voorop.
  • Wij bestaan al sinds 1968. Met 6 vestigingen zijn we bijna altijd in de buurt.
  • Stichting CAV is geen vrijwilligersorganisatie. Onze bewindvoerders en mentoren zijn voor dit vak opgeleid en worden jaarlijks bijgeschoold.
  • Wij bieden continuïteit. Natuurlijk, ook onze mensen komen en gaan, maar de afspraken die wij ooit maakten worden altijd uitgevoerd.
Meld je aan