Website
Het copyright op de teksten en afbeeldingen op deze website ligt bij de afdeling Marketing en Communicatie van Stichting CAV, die de informatie met veel zorg heeft samengesteld.
Iedere bezoeker mag deze informatie voor eigen gebruik gebruiken en uitprinten. Het openbaar maken of verspreiden hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting CAV. Mail hiervoor naar: info@stichting-cav.nl.
Stichting CAV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website of de websites waarnaar vanuit https://www.stichting-cav.nl/ wordt gelinkt. Ook kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

E-mail
Alle door Stichting CAV verzonden e-mailberichten (inclusief bijlagen) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het bericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is, of om andere redenen rechtens beschermd is. Als je niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door Stichting CAV, dan wijzen wij erop dat je geen recht hebt kennis te nemen van de inhoud van de e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Wij verzoeken je om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in jouw computer en netwerk te verwijderen. Gebruik van de informatie in de e-mail door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Stichting CAV garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Stichting CAV is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Cookies
Informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Privacyverklaring.