Verwijzers en werkgevers

Ben jij een zorgverlener of begeleider in de ouderenzorg, psychiatrie of verslavingszorg? Zorg jij voor (licht) verstandelijk beperkten of mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel? Als zorgverlener en begeleider merk je het als eerste wanneer iemand meer hulp nodig heeft.

Ben jij werkgever? Dan helpen wij jouw medewerkers om financieel gezond te worden én te blijven.

Zorg en welzijn

Wij werken intensief samen met zorgverleners, begeleiders en instellingen die hun cliënten aan onze zorg toevertrouwen. Ons netwerk spreidt zich uit over heel Nederland. Jouw cliënt is ook onze cliënt. Samen bieden wij de beste zorg.

Wil je weten hoe we jou of jouw cliënt kunnen helpen?
Neem contact met ons op.

Of bekijk eerst onze diensten. Ook problematische schulden gaan wij niet uit de weg.

Gemeenten & Wijkteams

Jouw inwoner is onze cliënt, daarom werken wij graag samen. Onze bewindvoerders, budgetbeheerders, mentoren en curatoren kunnen cliënten beter helpen en vertegenwoordigen als zij een goede samenwerking hebben met de gemeente waarin de cliënt woont. Bijvoorbeeld voor het aanmelden bij schuldhulpverlening en voor het aanvragen van bijzondere bijstand. Ons dagelijks werk brengt ons vaak met elkaar in contact. Samen zorgen wij voor:

  • preventie en oplossing van schulden
  • bevorderen van zelfredzaamheid
  • verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld

Zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau hechten wij aan goede contacten met gemeenten. Dit uit zich onder andere in samenwerkingsprojecten, convenanten en social return. 

Wij kunnen helpen met kennis, advies, voorlichting en preventieve maatregelen, zoals budgetcoaching.

Wil je met ons in gesprek om de (financiële) zorg voor jouw inwoners te verbeteren? Neem dan contact met ons op.

Alleen met een goede samenwerking en met het delen van kennis kan de beste zorg vorm krijgen.

Wij werken veel samen met wijkteams en sociale teams. Een bewindvoerder is vaak de eerste die het signaleert als er dingen niet goed gaan met de gezondheid, begeleiding of zelfredzaamheid van een cliënt. Dat signaal geven we af aan het wijkteam en in overleg met de cliënt kunnen we gezamenlijk passende hulp organiseren.

Vraag je je af of bewind, mentorschap of curatele in een bepaalde situatie het juiste antwoord is? Neem contact met ons op.

Wil je iemand direct aanmelden voor bewindvoering, mentorschap of curatele? Je bent van harte welkom.

Werkgevers

Voor steeds meer mensen is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.
Als jouw medewerkers financieel vastlopen, dan krijgt de organisatie daar vroeg of laat last van. Financiële zorgen veroorzaken stress en dat leidt tot uitval.

Als werkgever kun je hen helpen door budgetcoaching van Stichting CAV aan te bieden. Jouw medewerker wordt door ons kortdurend individueel begeleid en gecoacht zodat er weer grip komt op geldzaken. Je kunt kiezen uit drie verschillende pakketten, afhankelijk van de ernst van de situatie.

De rekensom is snel gemaakt! Budgetcoaching leidt tot fitte en productieve medewerkers.

Wil je meer weten over budgetcoaching? Stuur dan een e-mail naar budgetcoaching@stichting-cav.nl.