Wsnp verzoekschrift

Wsnp biedt je uitkomst op een schuldenvrije toekomst. Staat het water je aan de lippen? Wordt jouw bestaanszekerheid bedreigd? Wij kunnen een verzoekschrift voor je indienen voor deze wettelijke oplossing zodat je van je schulden af kan komen.

Neem direct contact op

Wat is Wsnp?

Wsnp betekent: Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Wsnp is een wettelijke regeling waarmee je van problematische schulden af kunt komen en je leven weer met een schone lei kunt beginnen. Soms lukt een minnelijke schuldregeling (schuldhulpverlening) met de gemeente namelijk niet. Dan is er gelukkig nog deze allerlaatste mogelijkheid om al je schulden te saneren.

Lukte de schuldregeling met de gemeente niet? Wil je wel je schuldensituatie blijvend oplossen? Meld je aan voor Wsnp Verzoekschrift. Rechtstreeks e-mailen kan naar Wsnp@stichting-cav.nl.

 • fulltime werken of solliciteren naar fulltime werk (uitgezonderd arbeidsongeschikten);
 • de Wsnp-bewindvoerder op de hoogte stellen van veranderingen in je persoonlijke omstandigheden (bijv. een erfenis, nieuwe baan, scheiding, zwangerschap, samenwonen, etc.);
 • toestemming vragen om te mogen verhuizen;
 • het probleem waardoor je in de schulden bent gekomen aanpakken;
 • sparen voor je schuldeisers;
 • het maken van nieuwe schulden voorkomen;
 • alles voorkomen waar je schuldeisers nadeel van kunnen hebben.

Als je je 18 maanden (1,5 jaar) aan alle verplichtingen van de Wsnp-regeling houdt, dan heb je daarna een schone lei*. De schulden blijven evenwel bestaan maar zijn door jouw schuldeisers niet meer op jou te verhalen.

*) Voor bepaalde schulden bij DUO en het CJIB krijg je géén schone lei.

Om te worden toegelaten tot Wsnp moet je een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De afdeling Wsnp van Stichting CAV kan dit voor je doen. Als je door de rechter wordt toegelaten tot de Wsnp-regeling, dan wijst de rechter een Wsnp-bewindvoerder aan die toezicht houdt op het schuldentraject en die controleert of je je aan alle verplichtingen houdt.

Meld je aan voor Wsnp Verzoekschrift.

Na de toelating plant jouw toegewezen Wsnp-bewindvoerder een huisbezoek, schrijft hij/zij het eerste verslag voor de rechtbank en wordt het VTLB (Vrij Te Laten Bedrag) berekend. Dat is het bedrag dat je elke maand behoudt voor het betalen van de vaste lasten en de boodschappen. Alle inkomsten boven dit bedrag moeten worden opgespaard voor je schuldeisers.

Wat doet een Wsnp-bewindvoerder?

 • Controleert of je je aan de wettelijke verplichtingen houdt
 • Informeert de rechtbank over de voortgang van het Wsnp-traject
 • Onderhoudt het contact met de schuldeisers
 • Beheert de boedel*

*) De boedel is het gespaarde geld dat bestemd is om (een deel van) je schulden af te lossen.

Voordat Wsnp wordt toegewezen maken de Wsnp-bewindvoerders verzoekschriften en dienen deze in. Zij berekenen én controleren de vrij te laten bedragen en zij kunnen ook dwangmiddelen inzetten, zoals moratorium, voorlopige voorziening en dwangakkoord.

Verantwoording

De Wsnp-bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de rechter.

Zoek je contact?

Onze Wsnp-afdeling is gevestigd in ons kantoor in Amsterdam. De Wsnp-bewindvoerders zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 12:00 uur. De middagen gebruiken zij voor huisbezoeken, bezoeken aan de rechtbank en het uitwerken van vragen die telefonisch zijn gesteld. Je kunt bellen naar de Wsnp-afdeling via 088 8 228 264. E-mailen kan (uiteraard ook buiten de openingstijden) naar: Wsnp@stichting-cav.nl.

Wsnp-bewind versus beschermingsbewind

Soms worden Wsnp-bewind en beschermingsbewind door elkaar gehaald. De namen lijken op elkaar, maar er zijn grote verschillen.
Bij de Wsnp mag je bijvoorbeeld zelf nog beslissingen nemen op financieel gebied; bij beschermingsbewind neemt de bewindvoerder alle beslissingen. En zoals hiervoor uitgelegd: de Wsnp-bewindvoerder kan dwangmiddelen inzetten.

 • Wij zijn een maatschappelijke organisatie en werken zonder winstoogmerk.
 • Wij bestaan al sinds 1968. Onze 120+ gemotiveerde en kundige medewerkers hebben veel ervaring en maken gebruik van elkaars expertise.
 • Onze Wsnp-bewindvoerders zijn professionals; zij zijn hoog opgeleid en worden jaarlijks bijgeschoold volgens de gestelde eisen van de rechtbank.
 • Wanneer jouw Wsnp-bewindvoerder met vakantie gaat, ziek wordt of onze organisatie verlaat, nemen collega’s het werk over.
 • Als er na het Wsnp-traject Budgetbeheer gewenst is, dan werkt onze Wsnp-bewindvoerder nauw samen met een budgetbeheerder van Stichting CAV.

Wsnp in 3 stappen

Wsnp verzoekschrift

Om te worden toegelaten tot de Wsnp moet er een verzoekschrift worden ingediend bij de rechter. Stichting CAV kan dit voor je doen.
Meld je hier aan voor een Wsnp verzoekschrift.

De rechter plant na het ontvangen van het verzoekschrift een toelatingszitting in. Bij deze zitting is onze Wsnp bewindvoerder, samen met jou, aangewezig. De rechter legt uit wat Wsnp inhoudt en stelt vragen over jouw leef-, werk- en schuldensituatie. Vervolgens neemt de rechter zo snel mogelijk een beslissing.

Wat gebeurt er na beëindiging?
Bij een succesvolle beëindiging van het Wsnp-traject laat onze Wsnp-bewindvoerder aan de schuldeisers weten dat je vanaf dat moment schuldenvrij bent en dat zij hun eerdere tegoeden niet meer op jou kunnen verhalen.
Als je het prettig vond om onze begeleiding te krijgen, en het geeft je rust om te weten dat je niet zomaar weer in eenzelfde situatie terecht hoeft te komen, dan kun je vrijwillig Budgetbeheer bij Stichting CAV overwegen.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vind je meer informatie over Wsnp.

Vragen?

Er is niets belangrijker dan het welzijn van onze cliënten en elke situatie is anders. Heb je nog vragen, wil je meer informatie of een specifieke situatie bespreken?
Klik op ‘Direct contact’ en je hoort snel van ons.

Direct contact